იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე მაკა ჭელიძე უძღვებოდა.

კომისიის სხდომაზე დეპუტატებმა იმსჯელეს ბინათმესაკუთრეობათა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესში საკრებულოს 2016 წლის 28 ოქტომბრის N 30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის საკითხის შესახებ.

დეპუტატებმა განიხილეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ რეორგანიზაციის (გაყოფის) დაწყების საკითხი.

ასევე, კომისიის წევრების მიერ განხილულ იქნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების საკითხი.