იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

29 მარტს, 14:00 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. .ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების,  ჩაბარების,

წარმოებისა და აღრიცხვა- ანგარიშგების  წესის  დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

2.წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  წევრების     (გარდა საკრებულოს

თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების   განხორციელებასთან დაკავშირებული

ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა   კომისიის მიერ   2022  წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ.

/მომხს:მაკა ჭელიძე/