იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

25 აგვისტოს , 13:30 საათზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგნილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 126 (გ-49.492133713) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 122 (გ-49.49213379) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციის წევრტა სიის დამტკიცების შესახებ““ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის N 42   (გ-49.492208413) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

5. ქალაქ წყალტუბოს ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

/მომხს: მაკა ჭელიძე/