ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

24 თებერვალს, 15:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ჯანდაცვისა და  სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-ს მიერ 2021 წლის  III – IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს. შ. კილაძე/