ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ წარდგენილია ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად. https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/675

დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2022 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge