კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ანონსი

30 ივლისს 12:00 საათზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27)  გაიმართება  კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის  I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: თენგიზ ნიჟარაძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, ე.წ. „დოლაბერიძეების“ უბანში არსებულ ფრენბურთის მოედნის ტერიტორიაზე, ამირან ნოდარის ძე დოლაბერიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ.

/მომხს: თენგიზ ნიჟარაძე/