მდინარე რიონის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟონეთში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე რიონის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“  ბრძანება.

გადაწყვეტილება-წყალტუბო, ჟონეთი