მერიის სამსახურების ანგარიშები გაწეული მუშაობის შესახებ