მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

23 დეკემბერს, საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა.

 

https://tskaltubo.gov.ge/20dadgenileba.PDF