პეტიცია სოფელ გუმათისა და ბანოჯის დამაკავშირებელი გზის აღდგენის შესახებ