ქვის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს სკრინინგის ანგარიში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში, სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელ საწარმოში, დაგეგმილია ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა, წარმადობის გაზრდა. იმის გათვალისწინებით, რომ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას, შემუშავებულ იქნა საწარმოს სკრინიგის ანგარიში.

სკრინინგის ანგარიში