საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სდომის ანონსი

28 აპრილს 13:00 საათზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27)  გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.33.031) პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული 803.3 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 12 წლის ვადით, შპს არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა „ოცნებისათვის“ გადაცემის შესახებ.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე

  1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში №29.13.37.234 საკადასტრო კოდზე მდებარე შენობაში განთავსებული 14.2 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით,   აუქციონის ფორმით,  იჯარით,  2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე/

  1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით-იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე/

  1. სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის განთავსების მიზნით, გარე განათების  ბოძების  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე/