საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

27 აგვისტოს, 17:00 საათზე, გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.
სხდომაზე, დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, შესაბამისი რეგლამენტისა და კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მოქმედი რეკომენდაციების, დახურულ სივრცეში პირბადის სავალდებულო ტარებისა და სოციალური დისტანციის დაცვით.

დ  ღ  ი  ს    წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

1. წყალტუბოს      მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს     ფრაქცია    ,,ქართული    ოცნება-

კონსერვატორები’’-ს   შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა  და წესდების დამტკიცების შესახებ’’,   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27  ივლისის N36 126  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

2. წყალტუბოს      მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს     ფრაქცია    ,,ქართული    ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო’’-ს   შექმნის, შემადგენლობისა  და წესდების დამტკიცების შესახებ’’,   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20  ნოემბრის N36 140  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

3. წყალტუბოს      მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს     ფრაქცია    ,,ქართული    ოცნება-

მრეწველები’’-ს   შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა  და  წესდების დამტკიცების შესახებ’’,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 დეკემბრის N36 163  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

4. წყალტუბოს    მუნიციპალიტეტის       საკრებულოს       ფრაქცია     ,,წყალტუბოს განვითარებისათვის’’  გაუქმების       შესახებ.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

5 .წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის       საკრებულოს       ფრაქცია   ,,ქალები წყალტუბოს მომავლისათვის’’  გაუქმების       შესახებ.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის  შესრულების შესახებ.

/მომხს: თამარ მამარდაშვილი, ფატი გაგოშიძე/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 (ექვსი) თვის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის   თაობაზე.

/მომხსთამარ მამარდაშვილი, ფატი გაგოშიძე/

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის  მიერ  2021 წლის I-II კვარტალში  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს: თამარ მამარდაშვილი, ფატი გაგოშიძე/

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის  მიერ  2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს:მურმან შალამბერიძე, მარეხ კანკაძე/

10. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის    № გ-49-49-210294 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

11. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის    № გ-49-49-210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით – იჯარით გადაცემისას ქირის  საწყისი წლიური საფასურის  ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე/

13. სს,,სილქნეტი’’-სათვის საკომუნიკაციო ქსელის მოსაწყობად, 2(ორი) წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, გარე განათების  ბოძების  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით, სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/ მომხს:მურმან შალამბერიძე/

14. ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა პირველი შესახვევი, #4-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9725,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის საკ. კოდი #29.08.37.210 სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით რაგბის  მოედნისათვის ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს  მუნიციუპალიტეტის  სპორტული  კლუბების გაერთიანებისათვის’’ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/ მომხს:მურმან შალამბერიძე/

15. შპს ,,გეგუთის პოლიკნიკის ‘’ შენობაში (საკ.კოდი #29.14.37.526) განთავსებული თავისუფალი ფართების, რუიზან სამსონიასათვის (ერთი ოთახი, ფართი 22.12 კვ.მ.) და შალვა კილაძისათვის  (ერთი ოთახი, ფართი 14.33კვ.მ.) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/ მომხს:მურმან შალამბერიძე/

16. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,ბავშვთა ინკლუზიური   ცენტრი’’-ს  მიერ 2020 წლის და 2021 წლის   I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს.ლაშა  კაკრიაშვილი,თანამომხს: ნინო ნემსწვერიძე /

17. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საბავშვო ბაღების  გაერთიანების’’ მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს : თენგიზ ნიჟარაძე,თანამომხს: გიორგი იობიძე/