საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რიგგარეშე საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე თეიმურაზ ჭეიშვილი უძღვებოდა.

სხდომას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ.

დეპუტატებმა საკრებულოზე წარმოდგენილი საკითხები ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.