საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

20 აპრილს, 13:00 საათზე, გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.
სხდომაზე, დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, შესაბამისი რეგლამენტისა და კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მოქმედი რეკომენდაციების, დახურულ სივრცეში პირბადის სავალდებულო ტარებისა და სოციალური დისტანციის დაცვით.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის შესახებ.
/მომხს:არჩილ ღიბრაძე/
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების შესახებ ‘’ 2022 წლის 25 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს:მაკა ჭელიძე/
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება- ,,მერსედეს ბენცის’’ მარკის სპეციალიზებული ავტომობილის, საიდენტიფიკაციო ნომერი WDAYMC 949EL820617,სახელმწიფო ნომერი JT570JT -ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიცპალიტეტის კეთილმოწყობის და დასუფთავების გაერთიანებისათვის’’ უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.
/მომხს:რევაზ დიდავა/
4. ქალაქ წყალტუბოში, ჭავავაძის ქ.№8 ბინაზე პლატონ ხევსურიანის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ.
/მომხს:რევაზ დიდავა/