სამართლებლივი აქტები

სასამართლოს გადაწყვეტილებები:

 გაცნობებთ, რომ 2022 წლის განმავლობაში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  უზრუნველყოფილ იქნა 16 სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მიღება,  საქმეები ამ ეტაპისთვის მიმდინარეა და არ არის მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება.