საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა;