შპს „ჰერბიას“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

შპს „ჰერბიას“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2023 წლის 25 მაიის N222/ს ბრძანება.

გადაწყვეტილება შპს „ჰერბია“