სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წარდგენილია  ქ. ქუთაისში საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში:

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში (2024 წლის 12 მარტი 16:00 საათი).

განცხადება საჯარო განხილვის შესახებ