სკრინინგის განცხადება – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბანოჯაში ი/მ ნანა ცინცაძის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოდგენილია ი/მ  ნანა ცინცაძის  სკრინინგის განცხადება, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად.

1966_ნანან ცინცაძე ხარვეზი შეიპიScan