სკრინინგის განცხადება – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბანოჯაში ი/მ ნანა ცინცაძის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი