სკრინინგის განცხადება.

2021 წლის 15 აპრილს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „ტეშენიტი 2018“-ის მიერ წარმოდგენილია, ქვის (ტეშენიტის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31734).

გთხოვთ, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2021 წლის 28 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი
N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

სკრინინგის განცხადება