სოფ. გუმბრაში ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ
წარმოდგენილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმბრაში ჯვარი-წყალტუბოს 500
კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის პირობების
ცვლილების სკრინინგის განცხადება.
სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად
განთავსებულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ.
ბმული – https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/569). გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული
შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ
სააგენტოში 2022 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ
გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

 

3903_წყალტუბოს 500 კვ ქვესადგურის მისასვლელი გზის

ACFrOgAUuRc9IBCAO33_xd_8e3IeON1cOoXrFf9qSFWFXevrhI

ACFrOgBVg0esHb4JGyUA-R43hiWjb3ci3PeJLymFy7vKm3d8bT