სოფელ ბანოჯაში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება