სოფელ ჟონეთში მდინარე რიონის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების სკრინინგის განცხადება

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟონეთში მდინარე რიონის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების სკრინინგის განცხადება.

 

3343_სკრინინგის ანგარიში