წყალტუბოს ახალი სიცოცხლის დასაწყებად და საერთაშორისო დონის მრავალ ფუნქციური კურორტის გასაშენებლად, საქართველოს მთავრობის მიერ, შემუშავებულია კურორტის აღდგენისა და განვითარების გეგმა

წყალტუბოს ახალი სიცოცხლის დასაწყებად და საერთაშორისო დონის მრავალ ფუნქციური კურორტის გასაშენებლად, საქართველოს მთავრობის მიერ, შემუშავებულია კურორტის აღდგენისა და განვითარების გეგმა

https://www.facebook.com/ImeretisMxare/videos/563300161839429