წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციის სამუშაო ვერსია გამოქვეყნდა

კონცეფცია სამუშაო ვერსია

კონცეფცია სამუშაო ვერსია