წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციის სამუშაო ვერსია გამოქვეყნდა