წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შესრულების ანგარიში