წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის(პირველადი ვარიანტი) გამოქვეყნდა