წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ