წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოს დებულება