წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ
სხდომის ჩატარების ადგილი – ქ.წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა №27
სხდომის დაწყების დრო:
1️⃣. იურიდიულ საკითხთა კომისია – თავმჯდომარე მაკა ჭელიძე
21.11.2022 13:30 სთ.
2️⃣. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია – თავმჯდომარე შალვა კილაძე
21.11.2022 11:00 სთ.
3️⃣. ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია – თავმჯდომარე რევაზ დიდავა
21.11.2022 11:30 სთ.
4️⃣. კულტურის, განათლების, ტურიმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია – თავმჯდომარე ლევან ჩანქსელიანი
21.11.2022 12:00 სთ.
5️⃣. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია – თავმჯდომარე არჩილ ღიბრაძე
21.11.2022 12:30 სთ.