წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთში მდ. რიონის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის სკრინინგის ანგარიში