წყალტუბოში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა სრულდება.

    წყალტუბოში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა სრულდება
  პროექტის დასრულების შედეგად, თანამედროვე ტიპის ბიოლოგიურად გამწმენდი ნაგებობის მეშვეობით მდინარეში ჩამდინარე წყალი გაიფილტრება და სრულად გამოსწორდება მრავალწლიანი პრობლემა, რაც მდინარეში ფეკალური მასების ჩადინებას უკავშირდებოდა
  პროექტს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინიტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების კოოპერაციის სააგენტოს (SIDA) ფინანასური მხარდაჭერით ახორციელებს, პროექტის ღირებულება 9 მილიონ ლარამდეა