წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმაზე გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 25-ე მუხლის საფუძველზე გაიცა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა.

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა