ივნისი 2021

  /    /  ივნისი (Page 3)

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით წყალტუბოში მწვანე სივრცის შენარჩუნებისა და ბუნების მიმართ ადამიანთა პასუხისმგებლობის გაცნობიერების

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნითპირობებიან  ელექტრონულ აუქციონს:  

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნითპირობებიან  ელექტრონულ აუქციონს:  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნითპირობებიან  ელექტრონულ აუქციონს:  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნით ელექტრონულ აუქციონს: