ა(ა)იპ „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრისათვის “ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანების IVECO; მოდელი: EUROCARGO ML120 E22; საიდენტ. ნომერი ZCFAE1EG702747870; სახ. ნომ. UU 274 DU და IVECO; მოდელი: EUROCARGO ML120 E22; საიდენტ. ნომერი ZCFAE1EG402748023; სახ. ნომ. UU 273 DU. სამსახურეობრივი საჭიროებისთვის, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე