ა(ა)იპ „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრისათვის “ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სპეციალიზებული ავტომანქანის მარკა: IVECO; მოდელი: EUROCARGO ML180 E25; საიდენტ. ნომერი ZCFA51TJ002748762; სახ. ნომ. NT 341 NN სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე