ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრისათვის ‘’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სპეციალიზებული ავტომანქანის მარკა; IVECO; მოდელი:EUROCARGO ML180 E25; საიდენტ. ნომერი ZCFA51TJ002748762; სახ.ნომ.NT 341 NN სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.