ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის’’ ბენეფიციართა შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 იანვრის N36 96 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.