არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-ს მიერ 2022 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: გ-49.492223810