არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2021 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ

49.49220284

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: 6