ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ