,,ქალაქ წყალტუბოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით განსახორციელებელი, მგზავრთა რეგულარული გადაყვანის სამარშრუტო სქემის დადგენის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის N82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე