ქალაქ წყალტუბოში, ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის I შესახვევი, N1-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1368 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდი #29.08.31.525 ) და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საერთო ფართი 341.8 კვ.მ) ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2(ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.