ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა N2-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.33.031.) პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული 803.3 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 12 წლის ვადით, შპს არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა ,,ოცნებისათვის” გადაცემის შესახებ