ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა #25-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე განთავსებულ ფართში საკ. კოდი № 29.08.34. 014. 01. 508 არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით, ( თხოვების ფორმით) ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სათვის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს განკარგულებები
ID: 11