შპს ,,რეტრო იმერეთი’’-სათვის (ს/კ 412777400) ტურისტული ზონის მოსაწყობად, 49 წლის ვადით, იჯარით, შესაბამისი პირობებით სარგებლობის უფლებით, ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა #39ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკ.კოდი #29.08.37.069) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე