შპს „რეტრო იმერეთი“-სათვის (ს/კ 412777400) ტურისტული ზონის მოსაწყობად, 49 წლის ვადით, იჯარით, შესაბამისი პირობებით სარგებლობის უფლებით, ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N39ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკ.კოდი N29.08.37.069) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე