წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019–2020 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის შესახებ