წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ